CO2 a CI2 na přelomu let 2014 a 2015

V roce 2015, obdobně jako v roce 2014, tvoří uhlíková stopa klíčovou součást činnosti CI2,  o.  p. s. Usilujeme o to, aby vliv českých firem, měst a dalších subjektů na klimatický systém Země klesal. Na sklonku roku se v Paříži[1] chystá klíčové politické jednání k ochraně klimatu, které má ukázat další cestu vládám, firmám i veřejnosti. CI2 věří, že české a mezinárodní firmy působící v ČR, města usilující o udržitelnost či domácnosti mohou činit konkrétní kroky ke snížení svých emisí skleníkových plynů již nyní. Opatření, která jim přinesou zisk nejen ekologický, ale také ekonomický a morální.

Prvním krokem k udržitelnosti je znát výši své současné uhlíkové stopy, eventuálně její vývoj za poslední roky. Těší nás, že počet firem, které tuto informaci požadují, pomalu roste. Zatím jich není tolik jako například ve Velké Británii či v Německu, ale trend je rostoucí. Přibývá podniků, které chtějí znát emise skleníkových plynů plynoucí z jejich činnosti díky požadavku svých zákazníků či odběratelů. To je nejlepší příležitost snižovat stopu v celém dodavatelsko – odběratelském řetězci, od těžby surovin až po koncového zákazníka a likvidaci odpadů.

V loňském roce jsme analyzovali uhlíkovou stopu celkem 4 firem, z toho jedné mezinárodní, s pobočkami v zahraničí (Rondo, s. r. o., Vitana, a. s., Moravia Cans, a.s. a Pivovarský dům Ostrava). Dále jsme poprvé detailně stanovili uhlíkovou stopou u dvou produktů (polévka a aerosolová nádobka). V neposlední řadě jsme spočítali, jaký vliv na klima Země měla kampaň Strany zelených do Evropského parlamentu a jaké emise produkuje ekologické sídlo Nadace Partnerství Otevřená zahrada (odpověď zní – minimální). U jednoho významného státního podniku – Řízení letového provozu České republiky, s. p. jsme verifikovali jejich vlastní výpočty uhlíkové stopy za 5 let.

Logickým prvním uhlíkovým krokem do roku 2015 je analýza vlastní stopy. CI2 je malá, ale rostoucí nezisková organizace. To se projevilo na výsledcích uhlíkové stopy. Zatímco v roce 2013 pracovali oba zaměstnanci v CI2 pouze na částečné úvazky, v druhé polovině roku 2014 už to byly úvazky celé. To se projevilo v nárůstu naší uhlíkové stopy o 75 % - z necelých 2 tun CO2 ekv. na 3,5 tuny. Největší vliv měla doprava – jak služební cesty, tak cesty do zaměstnání. Tyto dvě položky tvoří 63 % celkové stopy. A to i přes to, že pro dojíždění do práce po Praze preferujeme kola, jejichž výroba byla také zahrnuta do výpočtu uhlíkové stopy.

Výsledek je pro nás poučný. V roce 2015 stopa CI2 nepochybně opět naroste – náš tým se rozšiřuje na dvojnásobek a počet cest, díky charakteru mezinárodních projektů, dále poroste. O to důležitější je při každé naší činnosti, při každé cestě či nákupu nového zařízení zvažovat, jaký dopad na uhlíkovou stopu mají. Obdobné služby chceme nabízet firmám a dalším zájemcům. Není nutné čekat na výsledky složitých jednání v Paříži, jednat je možné již nyní.