Další číslo Newsletteru o adaptacích

CI2, o. p. s. vydalo již druhé číslo zpravodaje věnovaného adaptacím měst a obcí na změnu klimatu. Jedná se poměrně o nové a aktuální téma, které bude v blízké době diskutováno stále častěji. Účelem zpravodaje je naplnit hlavní cíl projektu, tedy zvyšovat povědomí o klimatické změně, adaptacích na ně a seznámovat zájemce s hlavními výstupy projektu. Ambicí newsletteru není jen kopírovat stejné věci, které lze nalézt na projektových webových stránkách, ale přinášet a šířit povědomí o nejnovějších a nejdůležitějších trendech v problematice adaptací měst na klimatickou změnu.

Byl připraven kompilát článků, které se dotýkají aktuálního mezinárodního vývoje v oblasti a vyjednávání jednotlivých zemí a regionů na blížící se klimatický summit v Paříži. Dále se články zabývají norskými inspiracemi. Zejména přístup norské vlády může být vzorem pro mnohé české představitele. V neposlední řadě pak výběr obsahuje popis postupů, které byly provedeny při tvorbě adaptační strategie v obou zapojených městech, tedy v Novém Boru a Hrádku nad Nisou.

Věříme, že newsletter, i celý projekt, naplní očekávání a napomůže zástupcům měst ke zvýšení povědomí o dané problematice a v nejlepším případě poslouží i jako inspirace k zahájení kroků k uhlíkové neutralitě. 

Newsletter 2/2015 je možné stáhnout na stránkách věnovaných adaptacím měst na změnu klimatu: http://adaptace.ci2.co.cz