Druhý cyklus seminářů o úsporách energií a změně klimatu úspěšně odstartoval

Ve dnech 26. a 27. června  a 28. a 29. srpna 2018 se uskutečnil druhý cyklus seminářů na téma „Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa“. Program seminářů byl připraven ve spolupráci se společnosmi Letiště Praha, a. s., Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, Česká manažerská asociace a HE Consulting s r. o.  První dva semináře se uskutečnily přímo na Letišti Václava Havla Praha, třetí v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje a poslední v Otevřené zahradě v Brně.

„Cílem seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat zástupce veřejné správy, podnikatelských subjektů či jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu - ochraně klimatu a uhlíkové stopě“, Josef Novák, ředitel CI2, o. p. s.

Zástupci podniků, měst a municipalit kladně hodnotili výběr témat a kombinaci přednesených příspěvků. Lze říci, že uspořádané semináře byly až na výjimky identické, společným prvkem bylo především „zarámování“ do kontextu politiky klimatických změn, potažmo uhlíkové stopy.

Jednotlivé příspěvky dále účastníkům ozřejmily možnosti systematického hospodaření s energií a úspory v rámci úřadu či podniku, představily současný stav využívání alternativních zdrojů energie, upozornily na možnosti financování úsporných opatření z prostředků MPO a MŽP a nastínily potenciál udržitelné mobility. Jinou optiku účastníkům prezentoval příspěvek „Komunikace změny klimatu v médiích“, který poukázal na sílu, ale zejména velmi důležitou citlivost při nakládání s informacemi o změně klimatu.

Níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé semináře: 

26. června 2018, Praha, Letiště Václava Havla Praha (příspěvky řečníků) - seminář pro veřejný sektor

27. června 2018, Praha, Letiště Václava Havla Praha (příspěvky řečníků) - seminář pro podnikatelský sektor

28. srpna 2018, Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje (příspěvky řečníků) - seminář pro veřejný sektor

29. srpna 2018, Brno, Otevřená zahrada (příspěvky řečníků)  - seminář pro podnikatelský sektor

Realizované semináře jsou součástí cyklu čtyř seminářů v rámci projketu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.