Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa podniku - Brno

CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery

Vás zve na tematický seminář určený pro podnikatelské subjekty

Datum a místo konání:

29. srpna 2018 v Brně v prostorách Otevřené zahrady (Údolní 33, 602 00 Brno-střed), 9:15 – 15:45 hod.

Konferenční sál v Otevřené zahradě

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Program semináře:

9:15 - 9:30 Prezence účastníků

9:30 - 9:45 Zahájení semináře, přivítání - Josef Novák, CI2, o. p. s.

9:45 - 10:15 Klima, uhlíková stopa podniku a energie - Viktor Třebický, CI2, o. p. s., prezentace (pdf)

10:15 - 10:45 Komunikace změny klimatu v médiích - svět, ČR, jak komunikovat téma - Daniel Tichý, Česká televize, prezentace (pdf)​

10:45 - 11:00 Přestávka na kávu

11:00 - 11:30 Politika EU v oblasti energie, dotační programy - Vladimír Sochor, MPO, prezentace (pdf)

11:30 - 12:00 Lidský faktor v hospodaření s energií a úspor, trochu jiný pohled (příklady z praxe) - Arne Springorum, HE Consulting, s. r. o., prezentace (pdf) 

12:00 - 12:30 Přestávka na občerstvení

12:30 - 13:00 Multimodální udržitelná mobilita - Jiří Pohl, Siemens ČR, prezentace (pdf)​

13:00 - 13:30 Proč velké firmy chtějí snižovat svoji expozici fosilních paliv - Vojtěch Kotecký, Glopolis, prezentace (pdf)​

13:30 - 14.00  Udržitelná mobilita - Jaromír Marušinec, Asociace elektromobilového průmyslu, prezentace (pdf)​

14:00 - 14:15 Ukončení semináře, volná diskuze

14:15 - 15:45 Komentovaná prohlídka "Otevřená zahrada" - Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství

 

Publicita:

                

   

Realizováno v rámci projektu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu.