Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa úřadu - Olomouc

CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery

Vás zve na tematický seminář určený pro zástupce veřejné správy z měst, městských částí, obcí a regionů

Datum a místo konání:

28. srpna 2018 v Olomouci v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje, 9:15 – 14:30 hod.

Kongresový sál 2. NP, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Program semináře:

9:15 - 9:30 Prezence účastníků

9:30 - 9:45 Zahájení semináře, přivítání, Viktor Třebický, CI2, o. p. s.

9:45 - 10:15 Plnění akčního plánu Územní energetické koncepce Olomouckého kraje, Roman Melo, Krajský úřad Olomouckého kraje, (prezentace, pdf)

10:15 - 10:45 Klima, uhlíková stopa úřadu a energie, Josef Novák, CI2, o. p. s.​, (prezentace, pdf)​

10:45 - 11:15 Financování úsporných opatření z prostředků OP ŽP, státního rozpočtu/NZÚ a SFŽP - Leo Steiner, SFŽP, (prezentace, pdf)​

11:15 - 11:30  Přestávka na kávu

11:30 - 12:30  Hospodaření s energií a úspory v rámci úřadu - Miroslav Šafařík, PORSENNA, o. p. s., (prezentace, pdf)​

12:30 - 13:00 Představení aktivit v oblasti hospodaření s energií města Prostějov - Kateřina Vosičková, Statutární město Prostějov, (prezentace, pdf)​

13:00 - 13:30 Přestávka na občerstvení

13:30 - 14:00 Udržitelná mobilita - Radovan Burkovič, Asociace elektromobilového průmyslu, (prezentace, pdf)

14:00 - 14:30 Komunikace změny klimatu v médiích - svět, ČR, jak komunikovat téma na místní úrovni - Daniel Tichý, Česká televize, (prezentace, pdf)

14:30 - 14:45 Ukončení semináře, volná diskuze

Publicita: 

  

  

Realizováno v rámci projektu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.