Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa úřadu - Praha

CI2, o. p. s. ve spolupráci se společností Letiště Praha, a. s. a s odbornými partnery

Vás zve na tematický seminář určený pro zástupce veřejné správy z měst, městských částí, obcí a regionů

Datum a místo konání:

26. června 2018 v Praze v prostorách Letiště Václava Havla Praha společnosti Letiště Praha, a. s., 9:30 – 15:45 hod.

Kongresový sál ve spojovacím objektu mezi Terminálem 1 a 2, 2. NP

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Plánovaný program:

9:00 – 9:30 Prezence účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení semináře, přivítání – Jiří Kraus člen představenstva, Letiště Praha, a. s., zástupce, CI2, o. p. s.

9:45 – 10:15 Zkušenosti se sledováním uhlíkové stopy, Airport Carbon Accreditation - Soňa Hykyšová, Letiště Praha, a. s. (prezentace, pdf)

10:15 – 10:45 Klima, uhlíková stopa úřadu a energie – Josef Novák, CI2, o. p. s. (prezentace, pdf)

10:45 – 11:00 Přestávka na občerstvení

11:00 – 11:30 Financování úsporných opatření z prostředků OP ŽP, státního rozpočtu/NZÚ a SFŽP – Leo Steiner MŽP  (prezentace, pdf)

11:30 – 12:00 Aktuální stav využívání OZE v ČR a možnosti podpory OZE v rámci programu Nová zelená úsporám – Martin Kloz, Ministerstvo životního prostředí  (prezentace, pdf)​

12:00 – 12:30  Hospodaření s energií a úspory v rámci úřadu – Miroslav Šafařík, PORSENNA, o. p. s.  (prezentace, pdf)​

12:30 – 13:00 Přestávka na občerstvení 

13:00 – 13:30 Program Čistá energie Praha  Radovan Kopřiva, Magistrát hl. města Prahy​  (prezentace, pdf)

13:30 – 14:00 Komunikace změny klimatu v médiích – svět, ČR, jak komunikovat téma s občany, na místní úrovni – Dan Tichý, Česká televize​  (prezentace, pdf)

14:00 – 14:15 Ukončení semináře, volná diskuze

14:15 – 15:45 Exkurze: Provoz na letišti zblízka – Letiště Praha, a. s.

Organizační pokyny:

Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno.

Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená.

Registrace probíhá do 21. 6. 2018, prostřednictvím online formuláře.

Kontakt: Vladimíra Khajlová, tel.: 605 905 152, vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz  

 

Publicita: 

  

  

Realizováno v rámci projektu „Druhý cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.