Dvoudenní workshop o adaptacích měst na změnu klimatu byl úspěšný

Minulý týden ve čtvrtek a v pátek (21. a 22. září 2017) zorganizovala CI2 pro zástupce státní správy dvoudenní workshop zaměřený na praktické otázky klimatických změn a souvisejících rizik pro území měst, obcí a regionů. Po absolvování úvodní e-learningové části účastníci ze Svitav, Boskovic, Jablunkova, Opavy, Nového Jičína, Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Vrchlabí, Tábora a Třeboně diskutovali s odborníky o relevantních tématech (o strategiích přizpůsobení se změnám klimatu či tvorbě adekvátních adaptačních opatřeních na místní a regionální úrovni) a přebírali zkušenosti týkající se realizace konkrétních opatření ve veřejném prostoru a v urbanizovaném prostředí.

Účastníci oceňovali nejenom široký záběr tématu, ale zejména kvalitní lektory, kteří vysvětlovali principy adaptací na konkrétních příkladech z České republiky či středoevropského prostoru. Mezi nejlépe hodnocené přednášky (dle hodnocení účastníků) lze jmenovat "Zelenou infrastrukturu" v podání Evy JeníkovéKláry Salzmann, dále "Hospodaření s dešťovou vodou" od Radima Vítka a rovněž "Mediální obraz klimatické změny" pod vedením Daniela Tichého. Dále se workshop zaměřil na teoretičtější a strategičtější otázky. David Vačkář zahájil dvoudenní program zasazením problematiky adaptací do nejnovějších vědeckých poznatků o klimatické změněViktor Třebický představil zkušenosti CI2 s přípravou adaptačních strategií ve čtyřech městech. Posledním, ale ne nejméně důležitým, lektorem byl Petr Pavelčík, jenž prezentoval přístupy adaptací z vybraných měst Višegrádu

Celé dva dny panovala příjemná atmosféra, jak ve školícím středisku mezi účastníky a lektory, tak i venku, kde účastníci navrhovali adaptační opatření v konkrétním veřejném prostoru města Svitav. Zástupcům města Svitav patří velký dík, za spolupráci při přípravě workshopu a doprovodného programu. 

Fotografie z workshopu