Kalkulačka uhlíkové stopy akce

CI2, o. p. s. na přelomu roku spustila platformu s názvem OffsetujemeCO2.cz, která jednoduchým způsobem propojuje možnost výpočtu uhlíkové stopy (jednotlivce, aktivit či akce) s její kompenzací a podporou vybraného offsetového projektu. Součástí této platformy je i již zmíněná kalkulačka uhlíkové stopy akce (eventu). „On-line aplikace je vytvořena tak, aby ji mohlo využít, co největší spektrum uživatelů z řad firem, organizátorů eventů, neziskovek či měst. Při výpočtu uhlíkové stopy akce je však nezbytné zjistit detailní údaje o plánované akci a o jejich účastnících. Jedná se např. o data o cestě účastníků na akci (autem, hromadnou dopravou či letadlem), o dopravě během akce (například autobusem), o ubytování, o spotřebě energií a vody během akce, o konzumaci jídel a nápojů a samozřejmě také o produkci odpadů,“ říká Viktor Třebický, odborníku na uhlíkovou stopu.

Kalkulačka není zdarma, za její využití je nezbytné zaplatit. „Poplatek je nastaven tak, aby odradil balastní výpočty, a na druhou stranu, aby nezatížil rozpočet akce. Navíc jsou zvýhodněny neziskové organizace. Za výpočet uhlíkové stopy akce pro například 50 účastníků zaplatí běžná firma 2000 Kč,“ dodává Viktor Třebický.

Výstupem kalkulačky je celková uhlíková stopa akce rozdělená na jednotlivé oblasti (energie, doprava, ubytování, odpady ad.), vyjádřená jako celek v tunách nebo vztažená na jednoho účastníka. Výpočet uhlíkové stopy akce je však úvodním krokem k uhlíkové neutralitě, díky němu se stanoví, kolik tun CO2e je nezbytné prostřednictvím offsetových projektů kompenzovat. Následně pak organizátor akce musí zaplatit poplatek na realizaci offsetového projektu (nejčastěji výsadbového), který odpovídá výši uhlíkové stopě akce a jednotkové ceně vybraného offsetového projektu. Společnost CI2, o. p. s. má nyní v portfoliu dva offsetové projekty. Organizátor akce poté může prezentovat veřejnosti výši uhlíkové stopy a částku, kterou zaplatil, čímž onu uhlíkovou stopu kompenzoval.

S automatickým stanovením uhlíkové stopy akce souvisí i specifická značka Uhlíkově neutrální akce, kterou CI2, o. p. s. připravila již v minulém roce. Pokud organizátor akce chce toto označení získat, musí se s uskutečněným výpočetem stopy a po samotné kompenzaci obrátit na CI2, o. p. s., která dané údaje uvěří a následně značku předá.