Krnov čtvrtou zastávkou putovní výstavy o změně klimatu

Po Kopřivnici je Krnov dalším slezským městem, které výstavou Klima se mění. Změň se i ty! prezentuje klíčová fakta o příčinách a dopadech globální změny klimatu. Cílem výstavy a doprovodných aktivit je veřejnosti ukázat, jak může město a jeho obyvatelé měnícímu se klimatu čelit.

Města v ČR si stále více uvědomují potřebu informovat občany o klimatických změnách a možnostech konkrétních opatření. Proto také vznikla putovní výstava napříč městy ČR, kterou připravila organizace CI2, o. p. s. Výstava svým názvem a prezentovaným tématem navazuje na krnovské aktivity pro ochranu klimatu a adaptace na jeho změny. Krnov se řadí k městům, která uvažují o správě území a rozvíjení kvalitního prostředí pro život ve městě v dlouhodobém horizontu. Proto ve svých plánech postupně zohledňuje důležitost přizpůsobení rozvoje města nastávajícím klimatickým změnám.

Jednotlivé panely výstavy zajímavou formou ukazují příčiny a dopady změny klimatu ve světě i v ČR. Ve druhé části výstava konkrétními příklady ukazuje, co mohou udělat lidé sami, stejně jako možnosti širších a systematických opatření, která mohou realizovat jen města samotná. Výstava bude v Krnově ke zhlédnutí pro veřejnost od 22. října do 9. listopadu 2018 v budově Městského úřadu Krnov - prostory kolem mezipatra (schodiště) radnice. Osobní představení tematiky výstavy nabízí všem zájemcům veřejná beseda s jedním z autorů výstavy, která proběhne 22. října 2018 od 16.30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Krnov (1. patro radnice).

Další doprovodnou aktivitou, která se v Krnově v rámci výstavy koná, je představení tématu změny klimatu přednáškami pro studenty Střední
pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, které ve městě působí.