Město Štětí chce sledovat kvalitu života. Začínáme školením a výběrem klíčových témat

Po Městské části Praha 14 a Uherském Brodě pokračuje CI2, o.p.s., v metodické podpoře spolupracujících měst při sledování a zvyšování kvality života. Dne 4. května 2015 proto proběhlo další školení k tématu indikátorů udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR, tentokrát pro pracovníky Městského úřadu Štětí a pod vedením lektorů Viktora Třebického a Petra Pavelčíka.

Hlavními tématy téměř čtyřhodinového školení byly indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na řízení města; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů a sada Společných evropských indikátorů ECI a jejich využití v českých městech.

Účastníci také během praktické části navrhovali a diskutovali konkrétní témata, která jsou pro Štětí důležitá nebo specifická. Formulovaná témata spolu s dalšími informacemi z města následně poslouží našemu expertnímu týmu jako podklad pro přesné definování místně specifických indikátorů. Dalšími indikátory, které bude Štětí sledovat, jsou indikátory ECI, umožňující vedle zjištění např. spokojenosti obyvatel či dopravních zvyklostí také srovnání vybraných charakteristik hodnocení kvality života ve Štětí s jinými městy.

Školení proběhlo v rámci projektu "Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21" podpořeného z Fondu environmentální odbornosti programu Švýcarsko-české spolupráce.