Ministerstvo životního prostředí ČR si nechalo stanovit uhlíkovou stopu

CI2, o. p. s. stanovilo uhlíkovou stopu Ministerstva životního prostředí ČR. To se stalo po Úřadu Vlády ČR druhou významnou českou institucí, které se zapojilo do programu "Sledujeme / Snižujeme CO2" a potvrdilo tak svou záštitu programu i skutečným zájmem o danou problematiku. Výpočet proběhl metodou GHG Protokolu, tedy světově nejpoužívanějším přístupem k vykazování emisí skleníkových plynů. Výsledkem výpočtu je certifikát, který pro svou uhlíkovou stopu MŽP obdrželo a dle nějž úřad loni vyprodukoval 1163 tun CO2ekv. Účelem projektu je zviditelnit konkrétní vhodná opatření na snižování emisí skleníkových plynů a šířit tak povědomí veřejnosti o ochraně klimatu.

Více informací lze nalézt v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí