Místní offsetové projekty s respektem ke klimatu, české krajině i lidem

Společenská odpovědnost podnikání a strategie udržitelnosti zahrnuje stále častěji podporu klimaochranných opatření přínosných též pro místní komunity. Offsetový program, který rozvíjíme od r. 2015, pomáhá v ČR propojit projekty pro dobré klima s kompenzací uhlíkové stopy.  A to je příležitost, jak smysluplně podpořit místní offsetové projekty a lokální i firemní udržitelnost.

Veřejně prospěšné offsetové projekty snižují množství skleníkových plynů v atmosféře. Současně odpovědné offsetové projekty podporují celospolečenské hodnoty a uchování přírodního bohatství přímo tam, kde se realizují. V českém programu OFFSETUJEME CO2 usilujeme nejen o snižování uhlíkové stopy, ale rovněž zajištění pozitivního dopadu na místní klima, krajinu, komunity přímo v regionech České republiky.

Je to příležitost si v menším měřítku vyzkoušet, jaké možnosti propojení offsetových projektů s filosofií vlastního podnikání dává smysl (orientované na produkt, zákazníka, region…). Současně aktivní ochrana klimatu a krajiny či biodiverzity napomůže připravit se na povinnost ESG reportingu (nefinanční data o udržitelnosti s důrazem na životní prostředí).

V současnosti jsou offsetové projekty dobrovolným nástrojem. Jejich podpora je však v rámci strategie posilování své udržitelnosti již nyní součástí aktivit řady progresivních firem.

 

Příležitost, nejistota nebo součást vývoje ?

Lokální offsetové projekty jsou aktivní příležitostí pro směřování firemní politiky k udržitelnosti. Zohlednění širších dopadů podnikání souvisí také se změnami preferencí a postojů zákazníků, nedostatkem jistot v rychle se měnícím světě a v dlouhodobém horizontu i s odlišnými prioritami nastupující mladé generace. V rámci posilování udržitelnosti přicházejí nové impulsy pro podnikání i vývoj celé společnosti, včetně proměny strategií a přístupu klíčových stakeholderů. To může být pro podnikání novou příležitostí, případně rizikem, pokud na vývoj nebudeme reagovat.

 

Jak se zapojit do programu OFFSETUJEME CO2?

Na začátku doporučujeme položit si několik základních otázek. Řešíte pouze význam offsetového projektu pro uhlíkovou stopu, nebo chcete zohlednit i další jeho přínosy?

Při zohlednění dopadu na okolí, pozitivní dopady dle typu projektu mohou být:

  • krajinotvorné,
  • chránící biodiverzitu,
  • podporující agroekosystémy,
  • adaptační efekty pro sídla,
  • zvyšující energetickou soběstačnost.

Pokud máte jasno o typu projektu, mohou v rozhodování, jaký přístup (a následnou komunikaci vč. zapojení vašich důležitých aktérů) pomoci formulace odpovědí na následující témata:

  • Zajímá téma ochrany klimatu vaše zákazníky?
  • Chcete kompenzovat uhlíkovou stopu dílčích aktivit či výrobků ?
  • Je pro vás důležitým kritériem jednotková cena projektu za tunu CO2, které realizace kompenzuje?
  • Chcete podpořit projekty v jednom či více konkrétních regionů ČR?

Obvyklým postupem je přímá podpora projektů na portále www.offsetujemeCO2.cz. Je to jednoduchý a rychlý způsob, jak se zapojit do offsetů a podpořit kompenzaci emisí skleníkových plynů rovnou na webové stránce programu.

Vedle toho pro rozsáhlejší záměry nabízí CI2, o. p. s. také sestavení offsetového schématu na míru Vaší společnosti. Navrhneme strukturu projektů k podpoře tak, aby vyhověly Vašim požadavkům dle velikosti projektů (a kompenzované uhlíkové stopy), exkluzivity, regionu, nebo třeba také možnosti účasti při výsadbě stromů.

Podrobnosti o offsetových projektech a fungování programu OFFSETUJEME CO2 najdete v článku České projekty, které pomáhají chránit klima a životní prostředí.

Můžete nás také kontaktovat na info [at] ci2.co.cz, pro nabídku offsetového schématu na míru se prosím obraťte na Janu Smolíkovou, jana.smolikova [at] ci2.co.cz