Nová akreditace pro CI2, o.p.s.

Viktor Třebický se stal držitelem oficiální akreditace „Airport Carbon Verifier Certificate“, která CI2, o.p.s. umožňuje provádět oficiální ověřování emisí skleníkových plynů z letišť. Letiště stanovují a snižují svojí uhlíkovou stopu v rámci programu Airport Carbon Accreditation. Tohoto programu se účastní více než 90 letišť, včetně pražského Letiště Václava Havla. Konečným cílem programu je dosáhnout uhlíkové neutrality letišť. Preferováno je absolutní a relativní snižování emisí skleníkových plynů. Emise, které se letištím nepodaří snížit, je možné za dodržení přísně stanovených podmínek ofsetovat.