Nová publikace k uhlíkovým offsetům

CI2, o. p. s. připravila publikaci, která poprvé v České republice přibližuje problematiku offsetových projektů a kompenzací emisí skleníkových plynů. Je rozdělena do čtyř částí. První část zasazuje offsetové projekty do mezinárodně-politického kontextu změny klimatu. V této části se čtenář dozví, proč je nezbytné množství skleníkových plynů sledovat, snižovat, proč je to tak náročné, a čeho se již v této oblasti podařilo docílit. Druhá část představuje offsetové projekty – jak fungují, proč je možné, aby se do nich efektivně zapojila celá řada aktérů, a také dle jakých standardů se prověřuje, že tento nástroj není zneužíván. Ve třetí části je nastíněn přehled offsetových projektů, které jsou zprostředkovány a realizovány (zejména) v zahraničí. Závěrečná částje zároveň vstupní branou do možnosti realizovat offsetové projekty v České republice.