Nová publikace: „ŠKOLA, KTERÁ CHRÁNÍ KLIMA“, aneb jak na dekarbonizaci škol

Co je dekarbonizace? Může škola snížit svoji uhlíkovou stopu? A jak? A co na ni má větší vliv – vytápění, spotřebovaná energie, doprava nebo dokonce obědy? Jaká opatření škola může realizovat? Kde na to může získat finance? A jak to vše srozumitelně vysvětlit žákům?

To vše se dozvíte v nové publikaci „Škola, která chrání klima“ určené (nejenom) všem školám, které chtějí přispět ke snižování skleníkových plynů a pomáhat tak chránit klima i životní prostředí nebo toto téma přiblížit svým žákům. Publikace se skládá ze dvou částí: Metodika dekarbonizace škol pro učitelePrůvodce dekarbonizačními opatřeními pro školy.

Metodika je primárně určena učitelům a poskytuje teoretický a praktický úvod do klimatického vzdělávání uzpůsobený možnostem a potřebám druhého stupně základních škol a nižších ročníků osmiletých gymnázií. Metodika obsahuje návrh aktivit a pracovních listů se zaměřením na rozvoj klimatické gramotnosti žáků, posuzování výchozího stavu školy ve spolupráci s žáky a zaměstnanci školy a konkrétní dekarbonizační opatření, která lze v areálu školy realizovat. Aktivity jsou koncipovány způsobem umožňujícím průřezové zakomponování témat ochrany klimatu a dekarbonizace napříč různými vzdělávacími oblastmi/předměty. Na závěr uvádí další inspirativní odkazy. Metodiku zpracovalo SUSTO-Sustainability Tools, s.r.o.Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská školka.

Průvodce je určen zejména vedení a zřizovateli základních škol a víceletých gymnázií, nicméně jeho využití najdou i ostatní školy. Průvodce vysvětluje, co znamená samotná dekarbonizace, proč je důležité, aby se jí zabývaly i školy, popisuje způsob výpočtu uhlíkové stopy školy a uvádí příklady výpočtu na třech konkrétních českých školách. Zároveň nabízí komplexní a přehledný souhrn konkrétních mitigačních a adaptačních opatření, které školy mohou realizovat, orientační náklady i náročnost implementace a možnosti financování v rámci dotačních titulů státu (primárně OPŽP). Na závěr nabízí inspirativní tematické odkazy. Průvodce zpracovalo CI2, o. p. s.

Součástí Průvodce je Katalog dekarbonizačních opatření pro školy (excelovská tabulka), který nabízí přehledný výčet konkrétních opatření, která škola může realizovat v praxi a jejich přínos pro školu, její uživatele i životní prostředí.

  • Publikace vznikla v rámci veřejné zakázky "Metodika dekarbonizace škol II" pro Ministerstvo životního prostředí ČR a byla financována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na období 2014-2020.
  • Velké díky patří všem školám, které se zapojily do projektu a poskytly svá data, tím se spolu s námi vydaly na průkopnickou cestu za snížením uhlíkové stopy škol s cílem ochrany klimatu. Poděkování patří zejména ZŠ a MŠ Václava Vaňka, Bezno; ZŠ Vsetín, Trávníky 1217; MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř, ZŠ J.V.Sládka Zbiroh a ZŠ Kunratice.
  • Obě publikace jsou vám k dispozici na našich webových stránkách v sekci „Publikace“ nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí.
  • Připravujeme semináře pro školy na toto téma, v případě zájmu se ozvěte!