Páté zastavení výstavy v tomto roce: Svitavy

Do Svitav přijela originální putovní výstava nazvaná Klima se mění. Změň se i ty! Svitavy jsou pátým městem, které hostí tuto novou výstavu. Originální expozice, která odstartovala pouť městy ČR v srpnu letošního roku, ve veřejném prostoru srozumitelnou a názornou formou ukazuje zajímavá fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat.

Projevy globální změny klimatu byly v letošním horkém a suchém létě mnohem viditelnější také v České republice. Jde hlavně o zvyšování průměrných teplot a změnu ročního rozložení srážek. Důsledkem citelných vln veder a deficitu jarních i letních srážek jsou častější a delší období sucha. Opačným extrémem počasí pak jsou četnější přívalové srážky, které za nepříznivých podmínek mohou lokálně vyvolat bleskové povodně.

Tyto a další důsledky s sebou sice nesou dílčí pozitiva, jako je snížení nákladů na zimní údržbu nebo úspory na vytápění při mírnějších zimách, ale negativní dopady a ztráty plynoucí z těchto změn jsou mnohonásobně větší. Jde často o nová rizika a hrozby pro zdraví lidí, infrastrukturu měst, ale i krajinu a ekosystémy, na nichž závisí například produkce potravin nebo uchování vodních zdrojů včetně pitné vody. Města v ČR proto hledají cesty, jak co nejlépe reagovat na změnu klimatu a podpořit kvalitu života pro své obyvatele.

Představitelé měst si také uvědomují potřebu informovat občany o celé problematice i možnostech jejich účasti na konkrétních aktivitách. A tuto poptávku naplňuje právě výstava „Klima se mění – změň se i ty!“ připravená neziskovou organizací CI2, o. p. s. Vedle opatření, které může zajistit samospráva, podniky a další organizace ve městě, je důležitá také osobní úroveň. „Součástí výstavy jsou náměty na jednoduché aktivity, které jsou dostupné pro každého. Svůj byt, zahradu nebo osobní životní styl si totiž můžeme přizpůsobit pouze my sami. A může jít o nenáročná opatření, která mohou být i příležitostí k úspoře nákladů.“ vysvětluje Viktor Třebický, který za CI2, o. p. s., zajišťuje průběh výstavy a doprovodné aktivity ve městech.

Jednotlivé panely výstavy, určené pro širokou veřejnost, zajímavou formou přibližují příčiny a dopady změny klimatu ve světě i v ČR. Ve druhé části výstava konkrétními příklady ukazuje, co mohou udělat lidé sami, stejně jako možnosti širších a systematických opatření, která mohou realizovat obce a města.

Výstava byla ve Svitavách zahájena veřejnou diskusí autorů výstavy s veřejností 15. listopadu 2018 v Multifunkčním centru Fabrika od 17 hodin, kde bude výstava instalována. Bude možné ji shlédnou až do 6. prosince 2018. Samotné vernisáži výstavy předcházela přednáška pro studenty středních škol v místním kongresovém sále.