Podniky ocenily program seminářů "Úspora energie a politika klimatických změn"

V krajských městech Plzeň a Hradec Králové se ve dnech 9. a 16. 11. uskutečnily semináře pro podnikatelské subjekty a další zájemce daného regionu. Pořádání seminářů je stěžejní částí projektu „Cyklus seminářů na téma – úspory energií a politika klimatických změn“ organizovaného pro podnikatelské subjekty a zástupce veřejné správy (Program EFEKT, MPO).

V tento týden se konají další dva semináře zaměřené na druhou cílovou skupinu pro zástupce měst, obcí a regionu a další zájemce - 21. 11. 2017 v Jihlavě a 22. 11. 2017 v Ostravě.

Účastníci semináře pozitivně hodnotili výběr témat a jednotlivé příspěvky, které připravil organizátor ve spolupráci s odbornými partnery. Na semináři zazněly přednášky na téma: legislativní změny v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů, praktické využití alternativních zdrojů energie, multimodální a udržitelná mobilita a dotační tituly v daných oblastech. Účastníci také měli možnost seznámit se s již realizovanými opatřeními, za účelem snížení spotřeby energií a uhlíkové stopy, společnosti Letiště, a. s. a Vitana, a. s. Dosavadní úspěchy a další plány představil i starosta jediné energeticky soběstačné obce v ČR - obec Kněžice. Zmínění témata byla dána do kontextu politiky klimatických změn, stanovení emisí skleníkových plynů, tzv. uhlíkové stopy.

Program a sborník abstraktů ke stáhnutí.