Pozvánka na seminář: Offsety a kompenzace skleníkových plynů jako součást klimatické politiky podniků

CI2, o. p. s. ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Vás zve na tematický seminář určený nejen pro zástupce podnikatelské sféry s názvem: Offsety a kompenzace skleníkových plynů jako součást klimatické politiky podniků. Offsetové projekty jsou takové, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře či zamezují jejich vypouštění. V současné době se v případě programu Sledujeme/Snižujeme CO2 nejčastěji jedná o výsadby dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se na budování a podporu obnovitelných zdrojů energie. 

Cílem semináře je představit zejména obecnou problematiku offsetových projektů, přístup CI2, o. p. s. v rámci programu Sledujeme/Snižujeme CO2 i zkušenosti českých firem, které offsetové projekty podporují

Seminář se uskuteční dne 22. ledna 2019 od 9:30 do 12:00 v zasedací místnosti "A" ve 4. patře Svazu Českých a Moravských výrobních družstev (adresa: Václavské náměstí 21/831, Praha 1). Na seminář je nezbytné se registrovat pomocí on-line formuláře