Přeměna odpadu ma zdroje - soutěž MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu již druhým rokem organizuje soutěž "Přeměna odpadů na zdroje". Cílem soutěže je motivovat podnikatele a živnostníky zabývající se výrobní činností, stavební organizace, veřejnou správu, města, obce, studenty SŠ a VŠ i žáky ZŠ k přemýšlení a kreativnímu přístupu, jak přepracovat materiály a výrobky po ukončení životnosti na druhotné suroviny nebo přímo na nové výrobky.

V rámci soutěže je možné získat některou ze zajímavých cen, nicméně příjem přihlášek končí 31. března 2018.

V tomto 2. ročníku soutěže je vyhlášeno 7 kategorií (příloha). Jejich podrobný popis je k dispozici na webové stránce soutěže včetně dalších informací a on-line přihlášky: https://druhotnasurovina.mpo.cz

Vítězné projekty a díla budou oceněny na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 15. 6. 2018 ve Valdštejnském paláci Senátu PSP v Praze. Také budou prezentovány na odborných konferencích, seminářích, školení a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách MPO a mediálních a odborných partnerů soutěže.