Příroda, klima a my: Badatelské šapitó

Životní prostředí, adaptace na změny klimatu a kvalita života souvisí také s pozitivním vztahem obyvatel ke svému okolí (ve městech i okolní krajině). Tento vztah je důležité budovat zejména u dětí. Projekt reaguje na obecný nedostatek příležitostí i motivace dětí trávit volný čas v přírodě a přináší zlepšení tohoto stavu v Praze 8.

V projektu byl proto vytvořen volnočasový program Badatelské šapitó, podporující kreativitu a touhu dětí poznávat. Při tvorbě programu byly využity osvědčené pedagog. metody (např. konstruktivistická pedagogika, badatelsky orientované a místně zakotvené učení). Program realizovaný pod vedením odborného lektora obsahoval přírodovědné aktivity (pokusy s půdou, pozorování rostlin, živočichů a další). Aktivity projektu pro děti i širokou veřejnost byly realizovány v rámci programu Karlinských farmářských trhů v září a říjnu 2016, a také v přírodních lokalitách Prahy 8 – připravená a uskutečněná vycházka „Objevujeme přírodu v Praze 8“ s tematickým programem pro děti a zkoumáním přírody.

Pro další využití výstupů byly popisy připravených aktivit sepsány formou návodu, zveřejněny (PDF) a jsou k dispozici jako příklady aktivit pro inspiraci dalším zájemcům pracujícím s dětmi – zájmovým spolkům, klubům, školám, ale i aktivním rodičům, lektorům a dalším organizacím, které pracují s mládeží na Praze 8.

Termín realizace: červenec 2016 - prosinec 2016

Donor: Městská část Praha 8