Projekt "Klima se mění: od informací k akci" cílí na dialog s podniky, veřejností i mladými lidmi

Květnové dny jsou z pohledu projektu "Klima se mění: od informací k akci" ve znamení dalších akcí majících jednoho společného jmenovatele - zvýšení informovanosti české veřejnosti o ochraně klimatu a o možných efektivních opatřeních, která povedou ke snížení produkce emisí skleníkových plynů a která pomohou se na probíhající změnu klimatu a její dopady co nejlépe připravit.

Příklady takových šikovných opatření obsahuje putovní výstava "Klima se mění. Změn se i ty!" V první polovině května se přesunula do pražského sídla firmy Skanska. Jedna z předních stavebních a developerských společností v České republice zahrnula výstavu a s ní spojenou přednášku klimatického experta Viktora Třebického do pestré škály svých aktivit v rámci celosvětového Týdne bezpečnosti.

Skanska se dlouhodobě zajímá o ochranu klimatu. Společnost se zavázala naplňovat závazky Pařížské dohody z roku 2015 a téma změny klimatu a snižování uhlíkové stopy je pro ni důležité a je jednou z klíčových oblastí její environmentální agendy. 

Další zastávkou projektu "Klima se mění: od informací k akci" se pak v průběhu druhé poloviny května stalo brněnské Biskupské gymnázium. Po dobu dvou týdnů zde bude k vidění již zmiňovaná výstava o klíčových výzvách spojených se změnou klimatu.

 

V plánu tu je také beseda se studenty o tom, jak o probíhající klimatické změně vést konstruktivní celospolečenskou debatu, jak v tomto směru (ne)plní svou úlohu média a jak mohou v tomto dialogu pomoci sami mladí lidé.

Konečně 28. května od 20:00 se v zajímavém pražském prostoru "Přístav 18600" uskuteční beseda pro veřejnost o změně klimatu.

Realizátorem projektu "Klima se mění: od informací k akci" je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.