Projekt "Klima se mění: od informací k akci" se v srpnu vydal do Brna

I letní měsíce přinesly v rámci projektu "Klima se mění: od informací k akci" další akce pro odbornou a laickou veřejnost s cílem podnítit širokou celospolečenskou diskuzi nad tématem klimatické změny a možných řešení této klíčové výzvy pro svět i Česko v 21. století.

V srpnu se - ve spolupráci s Magistrátem města Brna - staly centrem projektových aktivit reprezentativní prostory brněnského Urban centra, kde byla instalována putovní výstava "Klima se mění. Změn se i ty!" a také zde v úterý 6. srpna proběhla beseda právě na téma klimatických změn, jejich dopadů na Brno a jak o těchto změnách komunikovat s veřejností.

V průběhu besedy, kterou provázela živá a inspirativní diskuze s jejími návštěvníky, vystoupili se svými příspěvky Jaroslav Rožnovský (ČHMÚ, Mendelova univerzita), Michal Žák (Česká televize, MFF UK) a Daniel Tichý (CI2). Všichni řečníci se posléze zúčastnili i odpoledního oficiálního otevření zmiňované výstavy, kterou zahájil Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.

"Z mého pohledu začalo město problematiku klimatické změny řešit před dvěma lety, kdy přistoupilo k Paktu starostů a primátorů. Celkově se otázka klimatických změn dostala do povědomí tady samotného města a následně je důležité dostat ji i do povědomí podnikatelského sektoru a široké veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme oslovili společnost CI2 ohledně propůjčení této výstavy, která dle mého názoru může opravdu každého informovat o tom, co může změnit sám u sebe, co lze změnit v širším okruhu lidí a co se vlastně ve světě děje," uvedla Veronika Bezděková z Magistrátu města Brna.

"Musím říci, že mě beseda v Urban centru velmi potěšila jak počtem diskutujících, tak i úrovní jejich dotazů, které vznesli, protože skutečně šlo o hodně konkrétní věci, i o to, co mohou oni sami jako jednotlivci udělat. Bylo vidět, že téma klimatické změny rozhodně nepodceňují a naopak mu věnují zaslouženou a patřičnou pozornost," vyjádřil se pochvalně Michal Žák, meteorolog České televize.

Výstava bude v Brně k vidění až do 30. srpna.

Realizátorem projektu "Klima se mění: od informací k akci" je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.