Projekt "Klima se mění: Od informací k akci" vstoupil do své úvodní fáze

Seznámit širokou veřejnost s inspirativními a chytrými klimatickými opatřeními, která jsou realizována v různých částech České republiky a různými aktéry, tedy kraji, městy, obcemi, podniky, vědeckými institucemi, neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i aktivními jednotlivci - to je hlavní cíl projektu "Klima se mění: od informací k akci". V březnu tento projekt odstartoval besedami pro veřejnost a školy v Havlíčkově Brodě a Jihlavě.

Realizátorem projektu je obecně prospěšná společnost CI2. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

"Smyslem projektu je ukázat, že k ochraně klimatu může přispět každý z nás," říká Daniel Tichý, koordinátor projektu z organizace CI2, o.p.s. "Klíčovým prvkem projektu je dialog s mladými lidmi. Ti si čím dál tím více uvědomují závažnost dopadů klimatické změny, protože právě jejich generace je může pocítit doslova fatálním způsobem," zdůraznil Tichý.

"Při besedách v Jihlavě bylo zřejmé, že mladé lidi téma změny klimatu zajímá, mají o něm ale ještě poměrně málo - možná až příliš málo informací. Věřím, že se nám podařilo alespoň u některých z nich zasít zájem o to, co můžou pro ochranu klimatu udělat jako jednotlivci, a že budou rovněž přemýšlet častěji o této - pro ně do budoucna velmi důležité - problematice," uvedl meteorolog České televize Michal Žák, který pro žáky 8. tříd z jihlavských ZŠ Seifertova a Havlíčkova připravil zajímavou přednášku o změně klimatu a následně s nimi na toto téma diskutoval.

Besedy se konaly v reprezentativních prostorách Gotického sálu historické části radnice a byly realizovány v těsné spolupráci s městem. "Besedy se studenty byly velmi zajímavé a zapadly přesně do rámce komunikačních kampaní týkajících se adaptace na klimatické změny a předcházení vzniku odpadu, které v tuto chvíli statutární město Jihlava připravuje či vede. Tuto aktivitu tedy považuji za velmi důležitou a správnou," dodala Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí statutárního města Jihlavy.

Součástí projektu je i putovní výstava "Klima se mění – změň se i ty!". Do Jihlavy se přesunula z Havlíčkova Brodu. V obou městech byl o ní zájem jak ze strany veřejnosti, tak ji měli možnost navštívit i žáci tamních základních a středních škol.

Během dubna se výstava objeví v dalších tuzemských městech. Od 3. do 14. dubna bude k vidění v Hranicích na Moravě ve dvoraně tamního zámku, poté zavítá do Opavy. V obou městech proběhnou při příležitosti otevření výstavy besedy pro veřejnost. V jejich průběhu bude vždy promítnuta i ukázka z dokumentárního cyklu "Klima mění Česko". Loni na podzim tento seriál odvysílala Česká televize - projekt vznikl za podpory České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, Státního fondu životního prostředí České republiky, předních tuzemských firem i organizace CI2, o. p. s..