Putovní výstava o změně klimatu zavítala do Velkého Meziříčí

Tematicky velmi aktuální výstava Klima se mění – změň se i ty! byla 11. září 2018 na své pouti městy ČR nově otevřena ve Velkém Meziříčí. Po Zlínském kraji se tak nyní podívá do kraje Vysočina. Výstava vznikla v rámci osvětového projektu, který ve veřejném prostoru řady měst České republiky srozumitelnou a názornou formou ukazuje základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat.

Díky výstavě a navazujícím aktivitám ve městě veřejnost získá srozumitelné informace o změně klimatu a návody pro realizaci konkrétních adaptačních a mitigačních opatření přispívajících k ochraně klimatu, zejména na pozemcích a budovách v majetku obyvatel města.
Velké Meziříčí je jedním z prvních z měst, kde si lidé tuto zajímavou i varující výstavu mohou prohlédnout. Výstava je umístěna jednak ve výstavním stanu na Náměstí (do 13. září), odkud zamíří za žáky a učiteli do prostor Základní školy Oslavická. Výstava tedy setrvá ve Velkém Meziříčí až do 21. září, kdy se bude stěhovat opět do dalšího města.

Fotografie z Velkého Meziříčí naleznete v uložišti na Zoneramě