Seminář o uhlíkové stopě a změně klimatu v Hostětíně

Podstata a souvislosti globální změny klimatu, metodika výpočtu uhlíkové stopy, výsledky analýzy uhlíkové stopy Centra Veronika Hostětín a internetové uhlíkové kalkulačky, které vytvořila CI2, o. p. s. To byly témata semináře, který vedl V. Třebický z CI2 dne 21. dubna 2018 přímo v první pasivní veřejné budově v ČR v Hostětíně. Tříhodinový seminář byl určen dobrovolníkům, kteří každoročně v Hostětíně pomáhají s managementem orchidejových luk Bílých Karpat či dalšími činnostmi této neziskové organizace.  Dále se zúčastnili externí lektoři Ekologického institutu Veronica a další spolupracovníci a zájemci. Během semináře se rozproudila zajímavá diskuse a jedna z účastnic si spočítala vlastní uhlíkovou stopu pomocí kalkulátoru. Lektor výpočet komentoval a objasňoval souvislosti osobní uhlíkové stopy.

Centrum Veronica Hostětín nasadilo veřejným institucím v ČR laťku vysoko – neprodukuje žádné přímé emise a hodlá dále snižovat zbytkové ostatní emise, které vznikají například z dojíždění zaměstnanců do Hostětína. Plánuje využití elektromobilu nabíjeného ze solární elektřiny. Věřme, že se k cíli nulových emisí (jehož nutnost zdůraznila i Pařížská úmluvu) se budou postupně přidávat nejen nevládní, ale i vládní instituce.