Seminář: Uhlíková stopa českého byznysu

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSDve spolupráci s CI2, o. p. s.
Vás zve na seminář Uhlíková stopa českého byznysu, který se uskuteční 31. května 2017 (středa) od 9:00 – 12:00 hodin, v prostorách mezinárodní společnosti KPMG Česká republika, s. r. o., na adrese: Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8. 

Cílem semináře je představit koncept uhlíkové stopy a jejich využití a přínos pro podniky. Kromě zástupců organizátorů a expertů budou přednášet a diskutovat zástupci firem, které svoji stopu v České republice aktivně snižují a přináší jim to prokazatelné výhody pro další rozvoj podnikání. Budou představeny souvislosti s nefinančním reportingem, CSR a korporátní udržitelností, dále budou zmíněny metody měření, snižování a využití uhlíkové stopy a koncepční a strategické ukotvení daného tématu a jeho komplexnost.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00  Prezence účastníků semináře
9:00 – 9:10  Zahájení a stručné představení organizátorů a cílů semináře – Jan Žůrek – CBCSD a Josef Novák – CI2
9:10 – 9:30  Změna klimatu a podniky, uhlíková stopa v širším kontextu – Petr J. Kalaš – CBCSD a Josef Novák – CI2
9:30 – 9:50  Metody vykazování uhlíkové stopy, koncepční a strategické dokumenty, globální a domácí programy a databáze (Politika ochrany klimatu ČR, CDP, GHG Protocol, GRI, Snižujeme/Sledujeme CO2) – Viktor Třebický – CI2
9:50 – 10:05  Uhlíková stopa českého byznysu – jak si vedou nejvýznamnější firmy působící v ČR? (Závěry z aktuální analýzy) – Vladimíra Khajlová – CI2
10:05 – 10:30  Kalkulátor emisí skleníkových plynů – Jiří Spitz – ENVIROS, s. r. o.
10:30 – 10:45  Přestávka na občerstvení

Příspěvky zástupců podniků
10:45 – 11:05  Příklady z praxe v oblasti opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy – Veronika Černá Skanska, a. s.
11:05 – 11:25  Příklady z praxe v oblasti opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy – Petr Knapek Letiště Praha, a. s.
11:25 – 11:45  Příklady z praxe v oblasti opatření vedoucí ke snížení uhlíkové stopy – Martina Frolíková Vitana, a. s.
11:45 – 12:00  Moderovaná diskuse – využití uhlíkové stopy pro rozvoj podnikání

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená, proto se zaregistrujte na emailové adrese zurovcova [at] cbcsd.cz">zurovcova [at] cbcsd.cz, a to nejpozději do 29. 5. 2017.
Kontakt pro více informací: Vladimíra Khajlová tel.: 605 905 152, vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz">vladimira.khajlova [at] ci2.co.cz