Semináře: Indikátory udržitelného rozvoje a kvalita života ve městech

Ci2, o. p. s. v rámci projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21 pořádá dva tematické semináře pro zástupce měst a obcí s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje a kvalita života ve městech. Akce je vhodná nejen pro zástupce měst realizující Místní Agendu 21, ale i pro ostatní města, která mají zájem hodnotit svůj rozvoj. 

Semináře se uskuteční 30. 9. 2015 v Praze a 1. 10. 2015 v Olomouci. Prostřednictvím seminářů se rozšíří znalost hodnotících postupů i do dalších měst v ČR. Plánovaný obsah seminářů:

  • Udržitelný/neudržitelný rozvoj měst a nástroje, jak rozvoj plánovat a řídit.
  • Význam a cíle sledování indikátorů udržitelného rozvoje pro města a obce.
  • Typy indikátorů používané v ČR s důrazem na ECI.
  • Využívání výsledků indikátorů v konkrétních městech.
  • Představení indikátorového portálu.

Přihlásit na semináře je možné prostřednictvím on-line formuláře:

Program je umístěn níže. 

Realizováno v rámci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“ podpořeného z Programu švýcarsko–české spolupráce koordinovaného Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP).Za realizaci semináře je výhradně odpovědná společnost CI2, o. p. s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP ČR.

Logo švýcarské konfederace Logo MŽP