Semináře o SDGs pro města akcelerovaly udržitelnost

Série seminářů inspirujících aktéry ve městech k realizaci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v červnu 2023 ukázala, jakými směry se česká, moravská a slezská města mohou při svém udržitelném rozvoji ubírat, a jak širokou paletu nástrojů a řešení přitom mohou využívat. Semináře, které společně organizovalo SUSTO - Sustainability Tools a CI2, zajímavým způsobem seznamovala zástupce měst a obcí s možnostmi využití SDGs pro svůj rozvoj a řešení lokálních a regionálních výzev. Během seminářů byla také představena nová publikace Jak na udržitelné obce. Vzorkovník úspěšných řešení (2023). Autoři publikace i hosté z praxe zde ukazují zásadní zjištění i vybrané příklady s prostorem pro diskusi specifických témat udržitelného rozvoje pro města v jednotlivých regionech ČR, kde se semináře konají.

Města i menší obce jsou důležitým spolutvůrcem udržitelného rozvoje a mohou podstatně ovlivňovat místní dění v zájmu svých obyvatel a kvality jejich života. Na místní úrovni mohou samosprávy využít řadu nástrojů, které zasahují širokou paletu témat a problémů souvisejících s rozvojem lidské společnosti. Uceleným rámcem, který napomáhá pojmenovat a řešit podstatná místní témata, jsou Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs Sustainable Development Goals). SDGs pokrývají prakticky všechny klíčové problémy od ekonomických témat přes sociální agendy až po ochranu životního prostředí. Nejlépe viditelná jsou konkrétní témata i problémy v místech koncentrace osídlení a lidských aktivit, jimiž jsou samozřejmě především větší sídla.

Témata a města, v nichž se semináře konaly: 

Olomouc, aneb jak zapojovat aktéry do rozvoje města

 • Středa 14.6. 2023 (15:00-18:00)
 • Filmový sál, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, 779 00 Olomouc

Plzeň, aneb praxe zavádění modrozelené infrastruktury

 • Středa 21.6. 2023 (14:00-16:30)
 • Sál Magistrátu města Plzně (přízemí), Kopeckého sady 11, Plzeň

Jihlava, aneb jak rozvinout lokální potravinové systémy

 • Čtvrtek 22.6. 2023 (15:00-17:30)
 • Konferenční místnost, Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava

Jablonec nad Nisou, aneb konkrétní kroky k udržitelným řešením

 • Pondělí 26.6. 2023 (14:00-16:30)
 • Eurocentrum, Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou

Ostrava, aneb jak podpořit podnikavost občanů

 • Úterý 27.6. 2023 (13:00-15:30)
 • Bílá konferenční místnost, Impact Hub Ostrava, Sokolská třída 24, Ostrava

Praha, aneb jak na městskou klimatickou politiku - seminář bude streamován online přes Facebook CI2

 • Středa 28.6. 2023 (14:00-17:30) 
 • CAMP IPR Praha, Amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2

Semináře se konaly ve strategické rámci spolupráce CI2 se SUSTO – Sustainability Tools pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Publikace a semináře byly realizovány díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost pro programové období 2014-2020.