Semináře "Úspory energie a uhlíková stopa"

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery pořádá cyklus seminářů na téma úspory energií a změna klimatu. Cílem plánovaných seminářů je aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií a dále informovat o ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Semináře proběhnou v listopadu letošního roku ve městech Ostrava, Jihlava, Hradec Králové a Plzeň. Program seminářů je zaměřen na dvě základní linie - pro veřejnou správupodnikatelské subjekty a dotýká se následujících témat: klimatická změna a uhlíková stopa, nástroje k dosažení energetických úspor, legislativní změny v oblasti hospodaření energií a podpory obnovitelných a druhotných zdrojů, praktické využití alternativních zdrojů energie, udržitelná mobilita, dotační tituly v daných oblastech či průmyslová energetika.

Více informací o seminářích včetně programu a registračních formulářích naleznete na stránce projektu Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa

Realizováno v rámci projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.