Školení k indikátorům v Prachaticích

Dne 16. 9. 2015 se v Prachaticích konalo školení s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR, po vedením lektorů Josefa Nováka a Vladimíry Khajlové ze společnosti CI2, o. p. s.

Hlavními tématy tříhodinového školení byly indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na řízení města; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů a sada Společných evropských indikátorů ECI a jejich využití v českých městech.

Účastníci také během praktické části navrhovali a diskutovali konkrétní témata, která jsou pro Prachatice důležitá nebo specifická. Formulovaná témata spolu s dalšími informacemi z města následně poslouží našemu expertnímu týmu jako podklad pro přesné definování místně specifických indikátorů. Dalšími indikátory, které budou Prachatice sledovat, jsou indikátory ECI, umožňující vedle zjištění např. spokojenosti obyvatel či dopravních zvyklostí také srovnání vybraných charakteristik hodnocení kvality života s jinými městy.

Školení proběhlo v rámci projektu "Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21" podpořeného z Fondu environmentální odbornosti programu Švýcarsko-české spolupráce. 

Všechny fotografie jsou uloženy v profilu CI2, o. p. s. na Zonerama.