Školení o indikátorech udržitelnosti v Uherském Brodě

Dne 25. března 2015 se v Uherském Brodě uskutečnilo druhé školení (po školení v Městské části Praha 14) pracovníků městského úřadu s názvem: Indikátory udržitelného rozvoje v prostředí měst ČR. Školení pod vedením lektorů Josefa Nováka a Petra Pavelčíka z CI2, o. p. s. se zúčastnilo celkem 12 osob.

Během tříhodinového sezení byly představeny následující témata: Indikátory a jejich vztah k udržitelnému rozvoji; definice indikátorů, jejich vlastnosti a způsoby prezentace; místně specifické indikátory a jejich vazba na řízení města; místní Agenda 21 ve vztahu k indikátorům; indikátory strategických plánů (využití, tvorba, způsoby práce); Společné evropské indikátory a jejich využití ve městech ČR.

Účastníci školení během praktické části navrhli a diskutovali témata, která jsou pro město důležitá. Ty následně poslouží jako podklad pro vydefinování místně specifických indikátorů. Dle reakcí zapojených osob byla tato část velmi oceňovaná "jako procvičení v přednesené problematice".  

Školení proběhlo v rámci projektu "Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21" podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Švýcarsko-české spolupráce.