Studijní cesta zástupců českých měst do Švýcarska

Studijní cesta proběhla v termínu od 5. 10. do 10. 10. 2015. Jednalo se o jednu z aktivit projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, podpořeného z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Obecným záměrem projektu je udržitelný rozvoj českých měst a zlepšení kvality života jejich obyvatel. Švýcarským partnerem projektu je vládní instituce Federal Office for Spatial Development ARE, která se jako centrum excelence Švýcarské konfederace zabývá udržitelným rozvojem.

Hlavním cílem studijní cesty bylo sdílet zkušenosti se švýcarským partnerem, které mohou přispět k lepšímu a účelnějšímu rozhodování o zásadních tématech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na místní úrovni (v prostředí měst a obcí ČR) a tím k vyšší kvalitě života jejich obyvatel v místě bydliště.

Studijní cesty se zúčastnili zástupci deseti měst (Český Brod, Jilemnice, Opava, Praha MČ 7, Praha MČ 14, Prachatice, Štětí, Uherský Brod, Uherské Hradiště a Velké Meziříčí).  

V tomto ohledu představovala studijní cesta zajímavou příležitost pro zástupce české veřejné správy na místní úrovni poznat konkrétní příklady toho, jak vybraná švýcarská města (Bern, Lausanne, Sion, Neuchatel a Curych), komunity a instituce ARE (Bern), Acclimation (Sion), Myclimate (Curych) řeší otázky udržitelného rozvoje, jak plánují a využívají indikátory udržitelného rozvoje, jaké používají přístupy komunitního plánování apod.

Výstupem studijní cesty bude mimo jiného i sborník materiálů a poznatků, který bude uveřejněn na webových stránkách CI2, o. p. s.

Fotografie ke studijní cestě: https://www.zonerama.com/CI2ops

Zkušenosti ze studijní cesty jsou shrnuty ve sborníku: "Udržitelný rozvoj měst a indikátory ve Švýcarské praxi" (pdf)