Svitavy vyhrály v soutěži Zelená informacím za rok 2017

V centrále společnosti SKANSKA, a. s. v Praze-Karlíně se uskutečnilo dne 18. ledna 2018 slavnostní vyhlášení výsledků sedmého ročníku soutěže Zelená informacím o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních internetových stránkách měst v České republice. Prvenství se z Moravy přesunulo na jeho pomezí, do Svitav.

Pětičlenná odborná porota vybírala mezi webovými prezentacemi 274 měst s počtem obyvatel vyšším než 5 tisíc ty, které nejlépe splňovaly kritéria přehlednosti, obsahu, přístupnosti aj. Na stupních vítězů se umístila města ​Svitavy, ​Ostrava a ​Tábor.

Zelená informacím spojuje města, která si váží životního prostředí a chtějí se o to podělit se svými obyvateli. Stránky i samotná soutěž vznikají z vlastní iniciativy a nadšení lidí, kteří věří, že informační a komunikační technologie mohou životní prostředí měst zlepšit.

Soutěž pořádaly organizace CI2, o. p. s. a Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy. Partnery soutěže byly organizace Agentura Koniklec, o. p. s. a Squelle Group, s. r. o. Soutěž probíhala pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, který zastupovala poslankyně Jana Krutáková. Hlavní cenu darovala společnost CI2, o. p. s. „Stanovení uhlíkové stopy městského úřadu“. 

Více informací naleznete na stránkách soutěže Zelená informacím.