Třídenní workshop o adaptacích na změnu klimatu

Společnost CI2 ve spolupráci s odbornými partnery organizuje třídenní workshop s názvem: Města a jejich přizpůsobení se změnám klimatu. Workshop je zaměřen na praktické otázky klimatických změn a souvisejících rizik pro území měst, obcí a regionů. Dále bude diskutováno hodnocení zranitelnosti, strategie přizpůsobení se změnám klimatu a tvorba adekvátních adaptačních opatření na místní a regionální úrovni. Účastníci by se po absolvování školení měli v dané problematice orientovat a měli by být schopni identifikovat vhodná adaptační opatření pro své zájmové území. Důraz je rovněž kladen na přenos zkušeností od odborníků na adaptace městského prostředí a příklady konkrétních realizací ve veřejném prostoru a v urbanizovaném prostředí.

Akce je určena výhradně pro zástupce veřejné správy a je složena z úvodní e-learningové části a následného dvoudenního prezenčního školení. Workshop se uskuteční od 21. do 22. září 2017 ve Svitavách. Pro účast je nezbytné se zaregistrovat a absolvovat distanční e-learningové školení. 

Detailní informace o akci naleznete na stránkách workshopu