Uhlíková stopa českého byznysu 2020

CI2, o. p. s. vydala novu studii „Uhlíková stopa českého byznysu 2020“, která obdobně jako v předchozích zpracováních, analyzuje a prezentuje způsoby, jakými nejvýznamnější společnosti podnikající v České republice zveřejňují své emise skleníkových plynů.

Zpráva navazuje na předchozí dvě analýzy, vydané v roce 2015 a 2017, a pokračuje tak ve svém záměru – v analýze reportingu emisí skleníkových plynů u 50 nejvýznamnějších podniků působících v České republice (aktuální zpracování vychází z žebříčku firem dle tržeb v roce 2018 vypracovaného „Sdružením CZECH TOP 100“).

Potřebná data a informace byly získány z veřejně dostupných informací na webových stránkách jednotlivých společností, dále z publikovaných CSR reportů, výročních zpráv, podnikových koncepčních dokumentů a dalších zdrojů. 

Nejdůležitější závěry zprávy „Uhlíková stopa českého byznysu 2020“:

  • 10 % společností prezentuje za českou pobočku emise skleníkových plynů na svých webových stránkách či prostřednictvím svých strategií či reportů (skupina 1 a 1*).
  • 44 % společností převážně se zahraničním vlastníkem provádí report a prezentaci emisí skleníkových plynů za Českou republiku pouze v rámci větší skupiny (skupina 2).
  • 46 % společností neprezentuje na svých webových stránkách, nereportuje emise skleníkových plynů, nemá stanovený cíl snížení emisí a neřeší problematiku změny klimatu či o tom veřejně neinformují (skupina 3).
  • 78 % z neprezentujících společností jsou společnosti s českým vlastníkem.
  • Naopak 81 % z prezentujících společností jsou ty, které mají zahraničního vlastníka.
  • 52 % společností, především společnosti se zahraničním vlastníkem (85 %), se zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů.
  • 88 % společností (z celkového počtu společností majících stanovený cíl) promítá závazky do svých strategií, akčních plánů či politik.
  • Cíl být neutrální firmou či být uhlíkově neutrální si stanovilo 6 společností.