Uhlíková stopa ekologického centra Hostětín a seminář

CI2, o. p. s. v minulosti stanovila uhlíkovou stopu několika veřejných institucí, včetně Úřadu vlády ČR a Ministerstva životního prostředí (přehled zde). V loňském roce vypočítala uhlíkovou stopou také prvního ekocentra v České republice – Centra Veronica Hostětín.

Analýza ukázala, že použití na trhu dnes běžně dostupných ekologických technologií v budově centra vytváří 7‒8 nižší stopu, než je běžné u veřejných budov v České republice. Důvodem nízké stopy je zejména pasivní standard budovy, vytápění štěpkou z biomasy, šetrné spotřebiče a nákup elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Důležitá je preference veřejné dopravy u zaměstnanců Centra a další aspekty ekologického chování instituce (důsledné třídění odpadů, minimalizace leteckých služebních cest, kořenová čistírna, ad.). Z analýzy vyplynulo, že veřejné sféra má v otázkách snižování emisí (mitigací) co dohánět, a to i ve srovnání s okolními zeměmi, jako je Rakousko a Německo.

Metodiku výpočtu uhlíkové stopy, výsledky analýzy Centra Veronika Hostětín a uhlíkové kalkulačky, které vytvořila CI2, o. p. s. budou přestaveny na semináři dne 7. dubna. 2018, konaného v Centru Hostětín. Zazní zde i další zajímavé příspěvky a praktické ukázky na téma energetické soběstačnosti, elektromobility, využívání obnovitelných zdrojů energie a další. ​Seminář je otevřený pro širokou veřejnost.