Uhlíková stopa piva Qásek stanovena!

CI2, o.p.s. v roce 2013 stanovila uhlíkovou stopu jednoho z nově vzniklých českých minipivovarů, Pivovarského domu Ostrava, který vyrábí pivo Qásek. Výstav tohoto pivovaru činí 500 hl za rok. Jednou z otázek, kterou jsme si spolu s majitelem kladli při výpočtu, bylo zda minipivovar, vzhledem k regionálnímu charakteru výroby a distribuce, vytvoří menší stopu na jedno pivo než nadnárodní pivovarské společnosti. Dalším důvodem pro analýzu bylo plánované rozšíření výroby piva a instalace nových technologií (výstavba nové varny). Jakým způsobem se tato intenzifikace výroby projeví z hlediska celkové uhlíkové stopy?

První fází výpočtu bylo stanovení hranice analýzy uhlíkové stopy. Do výpočtu byla zahrnuta hlavní vstupy výroby piva tj. spotřeba vody, chmele a sladu. Zdrojem dat o uhlíkové stopě je analýza životního cyklu těchto položek. Dále vlastní výroba piva v Pivovarském domě Ostrava, tj. spotřeba elektřiny a zemního plynu, materiálů (tonery, papír, sanitační prostředky) a balené vody. Připočteme uhlíkovou stopu výstupů – PET lahví, v kterých je pivo Qásek distribuováno, směsného komunálního odpadu a odpadní vody. Poslední zahrnutou položkou je distribuce piva – spotřeba pohonných hmot. Za hranicí analýzy zůstala tedy např. výstavba budovy minipivovaru či doprava zaměstnanců do zaměstnání. 

Výsledná hodnota uhlíkové stopy Pivovarského domu Ostrava činí 25,5 tun CO2 ekv., tj. 255 g CO2 ekv. na půllitr piva. Výsledky jsou podle mezinárodních standardů[1] obvykle prezentovány z hlediska scopes (oblastí). Scope 1 tvoří přímé emise skleníkových plynů do ovzduší (spotřeba zemního plynu), Scope 2 nepřímé emise z nakupované energie (spotřeba elektřiny) a Scope 3 další nepřímé emise (voda, suroviny, pohonné hmoty a další). Rozdělení emisí u piva Qásek ukazuje následující graf. Podobně jako u jiných výrobků a podniků dominuje Scope 3 (43 %), i když ne tak výrazně jako v jiných oblastech.

Jak si stojí Qásek ve srovnání se zahraničními pivovary? Nejdále jsou s výpočty uhlíkové stopy piva Britové. Například u lahvových piv Adnams (http://adnams.co.uk/beer/) se uhlíková stopa pohybuje od 529 – 711 g CO2 ekv./láhev. Z významné části se na tom podílí skleněná láhev. Srovnání s dalšími produkty a aktivitami ukazuje tabulka.
 
 

Produkt

Jednotka

Uhlíková stopa
(g CO2 ekv.)

Pivo Qásek

0,5 litru

255

Pivo Southwold Bitter – skleněná láhev

0,5 litru

529

Polotučné mléko TESCO

0,5 litru

800

Coca-cola – skleněná láhev

0,33 litru

360

Láhev vína z dovozu

0,7 litru

1500