Uhlíková stopa Vrchlabí

Město Vrchlabí se rozhodlo, že si stanoví celkové emise skleníkových plynů vyprodukovaných na území města - uhlíkovou stopu. Ty dosáhly v roce 2012 více než 92,5 tisíc tun ekvivalentů CO2. Při přepočtu na obyvatele dosáhla uhlíková stopa hodnoty 7,79 tun CO2 ekv. Pokud srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Vrchlabí s průměrem ČR (11,4 tun CO2 ekv.) je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe. 

Nejvýznamnější úlohu hraje sektor energie, který tvoří téměř 83 % celkové uhlíkové stopy (6,44 tun CO2 ekv. na obyvatele). Sektor dopravy se na celkové uhlíkové stopě podílí 16 %. Minimální úlohu sehrává likvidace odpadů (1,3 %) a Land-use (využití území) má dokonce negativní uhlíková stopu. Z uvedeného vyplývá, že v případě hledání opatření na snížení uhlíkové stopy města je nejvýhodnější zaměřit se na sektory energetiky a dopravy.

Výsledky ve formě grafu lze nalézt na výsledkovém portálu