Úspěšné zakončení cyklu seminářů o úsporách energií a změně klimatu

Včerejším seminářem v Ostravě (22. 11. 2017) se uzavřel cyklus pořádaných seminářů na téma „Úspory energií a politika klimatických změn, uhlíková stopa“, který byl určený tentokrát pro zástupce veřejné správy, organizace a další zájemce. Seminář byl uspořádán ve spolupráci se zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V předchozí den se na stejnou cílovou skupinu zaměřil i seminář v Jihlavě (21. 11. 2017), konaný ve spolupráci se zástupci Magistrátu města Jihlavy.

Obdobně jako podniky, kvitovali i zástupci měst výběr témat a kombinaci přednesených příspěvků. Uspořádané semináře byly až na výjimky identické, společným prvkem pak bylo především „zarámování“ do kontextu politiky klimatických změn, potažmo uhlíkové stopy úřadu. Jednotlivé příspěvky účastníkům ozřejmily možnosti systematického hospodaření s energií a úspor v rámci úřadu, ukázaly praktické využití alternativních zdrojů energie, dále představily potenciál udržitelné mobility pro města, objasnily existující kritéria udržitelnosti / energetické úspornosti při výběrových řízení a upozornily na možnosti financování úsporných opatření z prostředků OP ŽP.

Účastníci také měli možnost seznámit se s již realizovanými opatřeními, za účelem snížení spotřeby energií a uhlíkové stopy, měst Jihlavy a Ostravy doplněné o zkušenosti se sledování uhlíkové stopy Úřadu Vlády ČR. Dosavadní úspěchy a další plány představil i zástupce jediné energeticky soběstačné obce v ČR - obec Kněžice.

Realizované semináře jsou součástí projektu „Cyklus seminářů – úspory energií a uhlíková stopa“ podpořeného ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021, Program EFEKT 2 na rok 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Prezentace a výstupy seminářů.