V programu OFCO2 je první lesoochranný offsetový projekt v ČR

První lesoochranný offsetový projekt v programu Offsetujeme CO2 (OFCO2) je realizován v obci Bezděčín v Libereckém kraji. Do programu OFCO2 byla v r. 2022 zařazena jeho první fáze. Tento pilotní projekt probíhá v úzké spolupráci CI2, o. p. s., jako garanta programu OFCO2, a regionální neziskové organizace ZAzemí, z. s.

Pro více informací nebo možnost kompenzovat vaše emise skleníkových plynů v rámci kapacity tohoto projektu prosím shlédněte kartu offsetového projektu SVOBODNÝ LES V BEZDĚČÍNĚ - LESOOCHRANNÝ PROJEKT, 1. FÁZE na portále OffsetujemeCO2.cz.