Velké Meziříčí počtvrté stanovilo svou ekologickou stopu

Ekologická stopa Velkého Meziříčí

Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

A výsledky jsou příznivé – ekologická stopa neroste, přestože město se rozvíjí. V roce 2014 (data z roku 2013) byla ekologická stopa města Velkého Meziříčí 5,04 gha/obyvatele, nejnižší za celou dobu měření. Výsledek je příznivý i z hlediska srovnání s jinými městy v České republice. Ekologickou stopu můžeme porovnat s tím, kolik „přírody“, tedy zelených ploch a zdrojů má město k dispozici (tzv. biokapacita). V případě Velkého Meziříčí překračuje stopa biokapacitu města 4,2 krát, což je v porovnání s jinými městy příznivý výsledek.

Výsledky naleznete na webových stránkách http://www.ekostopa.cz/mesto

Poznámka: Město si nechalo spočítat svou ekologickou stopu již v roce 2006. Tentokrát se jednalo o orientační výsledek podle starší metodiky.