Výběrová řízení CI2, o. p. s.

1. Výběrové řízení na programování on-line aplikací - UZAVŘENO

2. Rozšíření webové prezentace pro podniky - UZAVŘENO