Výroční zpráva CI2 za rok 2016

Společnost CI2, o. p. s. vydala svou výroční zprávu za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje jednak popis všech základních aktivit, které organizace v roce 2016 uskutečnila, tak přehled svého hospodaření. Jak říká ředitel organizace Josef Novák: "Rok 2016 byl přelomový a to zejména z několika důvodů". Proč byl přelomový a jaké skutečnost vedly ke tvrzení, že byl přelomový, se dočtete ve výroční zprávě