Vznik nové společnosti CI3

Dne 16. 7. 2021 vznikla sesterská společnost CI2, o. p. s. – CI3, s. r. o. Důvodem je rostoucí zájem firem v České republice a na Slovensku o konzultace spojené s uhlíkovou stopou – ať už jde o výpočet dle mezinárodních norem, verifikaci správnosti výpočtu, nastavení strategie ke snížení dopadu firmy na klima či poradenství v oblasti uhlíkové neutrality. 

CI3, s. r. o. se bude soustředit výhradně na služby firmám – konzultace spojené se stanovením či ověřením uhlíkové stopy případně další typy poradenství spojené s otázkou změny klimatu a byznysu. 

CI2, o. p. s. zůstává nezávislým garantem a nositelem programů Snižujeme COa Offsetujeme CO2. Rovněž zajišťuje veškeré administrativní kroky spojené s těmito programy (například vydávání ověření o uhlíkové stopě, databáze offsetových kreditů). Dále bude rozvíjet velmi důležitou oblast adaptací na změnu klimatu, environmentálního reportingu a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje. 

Věříme, že tato formální změna přinese zefektivnění obou společností a nabídne lepší služby pro všechny partnery. Doufáme, že malým dílem přispěje k řešení čím dál zjevnější klimatické krize, která přináší nutnost změnu přístupu nás všech – od jednotlivců po nadnárodní celky.