Workshop: Města a změna klimatu

CI2, o. p. s. společně s odbornými partnery Vás srdečně zvou na odborný workshop určený pro zástupce veřejné správy z měst, obcí a regionů s názvem MĚSTA ZMĚNY KLIMATU. Témata, která budou na dvoudenním workshopu probírána jsou klimatická změna, hodnocení zranitelnosti města, městské klimatické strategie, města a zeleň, energetický management měst, elektromobilita či mikroadaptace. 

Workshop se uskuteční 21. a 22. listopadu 2019 v  Novém Jičíně (místo: Hotel Abácie, B. Martinů 1884/1, Nový Jičín, 741 01, https://www.hotelabacie.cz/konference/). Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Pro přihlášení na konferenci použijte přihlašovací on-line formulář na adrese: https://ci2.co.cz/cs/workshop-mesta-zmeny-klimatu-novy-jicin nejpozději do 8. listopadu 2017 do 14:00 (nebo do vyčerpání kapacity).

Fotografie z workshopu jsou zde. Velké poděkování patří pracovníkům Městského úřadu Nový Jičín.