CI2 - oficiální český partner mezinárodní organizace CDP

CI2, o. p. s., je od roku 2017 oficiálním odborným partnerem CDP pro Českou republiku. CDP (dříve Carbon Disclosure Project) je nezávislá organizace, která po celém světě pomáhá největším a vedoucím společnostem ve svých oborech sledovat a publikovat informace o vlivu na životní prostředí, zejména pak se zaměřením na oblast ochrany klimatu. CDP současně zastupuje zájmy nejvýznamnějších investorů z celého světa, kteří disponují více než 100 bilionů USD v aktivech.

Prostřednictvím programů CDP a jejího on-line reportovacího systému je možné publikovat zejména standardní údaje, které se týkají vlivu Vaší společnosti na oblast změny klimatu a jeho ochrany. Touto globálně standardizovanou formou v r. 2015 informace investorům poskytlo více než 5800 nejvýznamnějších společností z téměř všech států světa.

V CI2, o.p.s., jako oficiální smluvní partner CDP pro Českou republiku, poskytujeme odbornou asistenci podnikům při přípravě a zveřejnění uvedeného reportingu investorům. Pro jednodušší doručení relevantních informací do nejčastěji reportovaného CDP programu (prostřednictvím CDP’s Online Response System) proto nabízíme podnikům veškerou potřebnou součinnost, metodickou podporu a materiály, včetně výpočtu uhlíkové stopy podniku v souladu s mezinárodními standardy, a to přímo v českém jazyce.

Současní a potenciální investoři, kteří prostřednictvím CDP získávají uvedené informace, je využívají pro vyhodnocení možných příležitostí, rizik a strategie související s otázkami životního prostředí, s dopadem na směrování svých investičních rozhodnutí. Společnosti, které sledují a vykazují tyto informace investorům, získávají díky sledování a reportingu své uhlíkové stopy také další přínosy, týkající se:

  • identifikace finančních úspor a inovací,
  • připravenosti na regulaci,
  • zlepšení povědomí o rizicích a připravenosti na rozvojové příležitosti,
  • posílení dobrého jména a důvěry akcionářů,
  • přímého benchmarkingu uhlíkové výkonnosti,
  • specifických nefinančních informací požadovaných odběrateli a zákazníky.

Nad rámec uvedeného (a samozřejmě i nezávisle na CDP-ORS reportingu) CI2, o. p. s. garantuje unikátní navazující tematickou službu v ČR – zapojení do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 (SCO2). Tento program zapojeným společnostem umožňuje podle úrovně svého zapojení získat některou z originálních českých značek osvědčujících zapojení do aktivit na zmírňování globální změny klimatu, nebo se přímo zapojit do konkrétních ověřených projektů pomáhajících klima chránit. Více informací o programu SCO2 je na samostatném webu – www.snizujemeCO2.cz