Důvody ke stanovení uhlíkové stopy

Důvody, proč stanovit uhlíkovou stopu

  • Optimalizace nákladů – analýza emisí skleníkových plynů umožní identifikovat rezervy materiálů či definovat potenciální úspory, které pomohou při zvýšení efektivity fungování společnosti.
  • Signál pro dodavatele a odběratele – informace o „uhlíkové náročnosti“ provozu či služeb podniků požaduje stále rostoucí počet investorů, dodavatelů a odběratelů.
  • Úspěch v mezinárodní konkurenci – standardizované sledování (GHG Protocol, ISO 14064) a snižování emisí skleníkových plynů se stává světovým trendem a konkurenční výhodou.
  • Image a PR společnosti – aktivní zapojení do ochrany klimatu je značkou kvality a odpovědnosti ve vztahu k uživatelům a zákazníkům, ale i k vlastním zaměstnancům nebo státním institucím.
  • Společenská odpovědnost – vykazování a snižování emisí skleníkových plynů (tzv. uhlíková stopa firmy) je často zahrnováno do systému společenské odpovědnosti firem (CSR).
  • Pomoc českým regionům, městům a obcím – souběžná podpora vybraného offsetového projektu umožní zlepšovat životní prostředí a kvalitu života konkrétního území přímo v ČR.