Indikátory - nabídka

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při hodnocení vlivu Vaší organizace či úřadu na životní prostředí a další oblasti udržitelného rozvoje."

Nabízíme v oblasti

Pro obce, města a mikroregiony

Nabízíme metodickou pomoc, sestavení i samotné vyhodnocení indikátorových rámců místní udržitelnosti. 

Klimatický štítek města - indikátory KLIMASKENu

Dává vám smysl zodpovědný přístup k ochraně klimatu a adaptaci území na jeho změnu? Hledáte nástroj, který shromáždí a vyhodnotí komplexní podkladová data pro strategické plánování, rozhodování, přípravu projektů i osvětu ?

Jsme spoluautory nástroje KLIMASKEN, který slouží pro hodnocení příspěvku měst, městských částí a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. KLIMASKEN je sestaven z několika desítek indikátorů navržených na základě analýzy odborných pramenů, vlastní zkušenosti odborného týmu, doporučení mezinárodních institucí a praktického testování v SR a ČR. Jeho struktura je kompatibilní s mezinárodními požadavky např. na Akční plán snižování emisí a adaptace SECAP. 

Výsledkem KLIMASKENu je „klimatický štítek“, který umožňuje přehledně srovnat vývoj a stav jednotlivých parametrů příspěvku města/části/budovy ke změně klimatu a jejich adaptace. Srovnání je možné v čase a mezi jednotlivými testovanými územími a objekty navzájem.

Indikátory ECI

Máte zájem sledovat svůj rozvoj pomocí osvědčených ukazatelů a porovnat se s desítkou měst v ČR?

Pomůžeme Vám sledovat jeden či více indikátorů ze sady Společných evropských indikátorů (ECI). V případě, že máte o jejich stanovení zájem, kontaktujte nás. Společně připravíme nabídku a podmínky vzájemné spolupráce.

Programové (strategické) indikátory

Připravujete strategický rozvojový plán svého města (obce, regionu, MAS), nebo jej již máte zpracován, a chcete jej systematicky a efektivně vyhodnocovat?

Připravíme Vám na míru indikátorový rámec pro sledování naplňování cílů strategického plánu nebo v případě Vašeho zájmu vytvoříme soustavu indikátorů hodnotící stav a vývoj území Vaší municipality, regionu či MAS. V případě, že máte o tyto služby zájem, kontaktujte nás. Společně připravíme nabídku a podmínky vzájemné spolupráce.

Školení v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje

Chcete získat znalosti a praktické zkušenosti s prací s indikátory? Připravujete strategický rozvojový dokument a chcete do něj zakomponovat indikátory?

Nabízíme prezenční či distanční školení na míru pro zástupce veřejné správy v oblastech udržitelného rozvoje, tvorby a sledování indikátorů, strategického plánování a místní Agendy 21.  

Reference

Metodická pomoc při sledování, vyhodnocování a zveřejňování indikátorů ze sady ECI - města: Chrudim, Český Těšín, Hradec Králové, Hlučín, Hodonín, Jihlava, Jilemnice, Jablonec n.Nis., Kladno, Kopřivnice, Krnov, Litoměřice, Mladá Boleslav, Napajedla, Opava, Pardubice, Prachatice, Pelhřimov, MČ Praha-Libuš, MČ Praha 14, Poděbrady, Semily, Strakonice, Svitavy, Štětí, Třebíč, Uherský Brod, Uherské Hradiště, MR Vizovicko, Velké Meziříčí, Vsetín, MR Záhoran, Znojmo. Více na výsledkovém indikátorovém portále http://indikatory.ci2.co.cz.

Sestavení a metodická pomoc při hodnocení místně specifických indikátorů - Kopřivnice, Jilemnice, Český Brod, Křižánky, Prachatice, MČ Praha 14, Štětí a Uherský Brod.

Sestavení sady programových indikátorů - Český Brod, Poděbrady, MAS Říčansko, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Blaník, MAS Střední Polabí, MAS Mezi Úpou a Metují. 

Environmentální indikátory - Jilemnice, Krnov, Semily, Svitavy, Vrchlabí, Přerov, Opava. 

Školení v oblasti indikátorů UR: MČ Praha 13, Hlučín, Dobříš, Prachatice, MČ Praha 14, Štětí a Uherský Brod