Uhlíková stopa - nabídka

Vzdělávání v oblasti změny klimatu, uhlíkové a ekologické stopy

Nabízíme možnost zajištění semináře, školení, workshopu či konference k tématům:

  • změna klimatu, uhlíková a ekologická stopa, metoda výpočtu uhlíkové stopy podle GHG Protocol  či ISO 14064
  • výkaznictví skleníkových plynů (GHG), legislativní požadavky, zahraniční a domácí zkušenosti
  • offsety skleníkových plynů

Pro podniky

Chcete stanovit uhlíkovou stopu své společnosti, svého produktu nebo ji verifikovat? Chcete pomoci s reportováním do CDP? Chcete nastavit klimatickou politiku společnosti a snížit emise skleníkových plynů? 

Kontaktujte naši sesterskou společnost CI3, s.r.o., která tyto aktivity v červenci 2021 převzala. 

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku CI2, o. p. s.

V roce 2016 vydala CI2 tento metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti orientovaný na české podniky, který přichází s poklady pro systematickou, a v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následně realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V metodickém materiálu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky, postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy), zásady zavedení podnikového plánu na snížení emisí a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.

Metodika ke stáhnutí: http://snizujemeco2.cz/sites/snizujemeco2.cz/files/downloads/metodika-final-vystup.pdf

CI2, o. p. s., je dále odborným garantem a administrátorem českého klimatického programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v ČR. Tento dobrovolný program zapojeným společnostem poskytuje nezávislou garanci, značky kvality a podporu sledování / snižování emisí skleníkových plynů. Program je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Více najdete na webu programu www.snizujemeCO2.cz.