Uhlíková stopa - nabídka

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při hodnocení vlivu Vaší organizace či úřadu na životní prosředí a další oblasti udržitelného rozvoje."

Nabízíme v oblasti: 

 

Pro podniky

Zajímá Vás vaše zátěž na klimatický systém Země? Chcete jí jasně a rychle stanovit?

Nabízíme vám komplexní či dílčí řešení analýzy uhlíkové stopy podniku, organizace, produktu či služby. Jedná se o následující služby:

 • Vstupní konzultace vašich emisí skleníkových plynů, možnosti využití uhlíkové stopy ve vaší organizaci, podniku, produktu, eventu či na individuální úrovni (zdarma).
 • Výpočet a certifikace vaší uhlíkové stopy podle metody GHG Protocol a v souladu s normou ISO 14064, ISO 14067.
 • Zpracování zprávy výpočtu podle požadavků reportingu CDP (databáze, dotazník pro vybrané složky CDP).
 • Návrhy doporučení k postupu snížení uhlíkové stopy, propojení s managementem a s plánováním, nastavení KPI
 • Řešení na klíč – např. kalkulačka uhlíkové stopy pro vaše internetové prezentace, facebookový profil atd.
 • Marketingové využití a komunikace výsledků uhlíkové stopy.

Pro výpočet uhlíkové stopy nás kontaktujte: info [at] ci2.co.cz, tel. +420 736 162 066

Nabídkový list CI2, o.p.s. ke stanovení uhlíkové stopy subjektu v pdf. 

Verifikace uhlíkové stopy

Nabízíme ověření (verifikaci) výpočtu uhlíkové stopy nezávislou třetí stranou. Nabídka se nevztahuje na subjekty, kterým stanovuje uhlíkovou stopu CI2, o.p.s.

Verifikace uhlíkové stopy letišť - Viktor Třebický je držitelem oficiální akreditace „Airport Carbon Verifier Certificate“, která umožňuje provádět oficiální ověřování emisí skleníkových plynů z letišť. Nabízíme nezávislé ověření uhlíkové stopy letišť (emisí CO2 v rámci programu Airport Carbon Accreditation. Program je formálně podpořen Evropskou komisí, UNEP a ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a participuje na něm více než 90 letišť, převážně v Evropě.

Reference

Stanovení emisí skleníkových plynů (uhlíkové stopy) podniků/produktů v souladu s GHG Protocolem, výběr provedených výpočtů:

 • Uhlíková stopa společnosti Vitana, a.s. - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Uhlíková stopa společnosti MORAVIA CANS, a. s. - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Uhlíková stopa společnosti Kofola Československo, a. s. - 2015, 2016, 2017, 2018
 • Uhlíková stopa společnosti MONETA Money Bank, a. s. - 2016, 2017, 2018
 • Uhlíková stopa společnosti Sberbank, a. s. - 2016, 2017
 • Uhlíková stopa společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.,Vienna Insurance Group. - 2018
 • Uhlíková stopa skupiny Pražská energetika - 2018
 • Uhlíková stopa společností Eltek, s r.o. (Slovensko) - 2017, 2018
 • Uhlíková stopa společností Slovenská Grafia, a. s. (Slovensko) - 2015, 2016, 2017, 2018
 • Uhlíková stopa společnosti Rondo AG (Švýcarsko) a Rondo obaly (CZE) - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 • Uhlíková stopa produktu společností Šroubárna Kyjov, Europack (Slovensko), ORI Martin (Itálie), Vetter Slovakia (Slovensko), Stabil Plastic, 
 • Uhlíková stopa piva Qásek - 2013, 2015
 • Uhlíková stopa společnosti Tiscali - 2013
 • Uhlíková stopa Sicily Café - 2015
 • Uhlíková stopa kampaně Strany Zelených ve volbách do EP (2014)
 • Uhlíková stopa měst Vrchlabí (2014), Litoměřice (2014) - http://www.ci2.co.cz/cs/uhlikova-stopa-vrchlabi 

Metodika stanovení uhlíkové stopy podniku CI2, o. p. s.

Metodický materiál pro zavádění politiky ochrany klimatu v podniku je prvním takovým v této oblasti orientovaný na české podniky, který přichází s poklady pro systematickou, a v návaznosti na nejlepší dosažitelnou mezinárodní praxi, přípravu a následně realizaci své vlastní politiky ochrany klimatu. V metodickém materiálu jsou vysvětleny základní pojmy, technické termíny a používané jednotky dané problematiky, postup a principy stanovení emisí skleníkových plynů podniku (uhlíkové stopy), zásady zavedení podnikového plánu na snížení emisí a jeho následná implementace. Tato metodika je stručným úvodem do problematiky inventarizace skleníkových plynů podniku. V českém jazyce podobný materiál zatím neexistuje, lze ho tedy považovat za úvod do dané problematiky.

Metodika ke stáhnutí: http://snizujemeco2.cz/sites/snizujemeco2.cz/files/downloads/metodika-final-vystup.pdf

CI2, o. p. s., je dále odborným garantem a administrátorem českého klimatického programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 v ČR. Tento dobrovolný program zapojeným společnostem poskytuje nezávislou garanci, značky kvality a podporu sledování / snižování emisí skleníkových plynů. Program je realizován pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Více najdete na webu programu www.snizujemeCO2.cz.

Pro obce, města a regiony a úřady

Chcete znát vliv území Vaší obce, města, regionu nebo Vašeho úřadu na životní prostředí? Chcete jej, jednoduchým způsobem a moderně propagovat a ukázat vašim voličům, že Vám o tyto věci jde?

Stanovíme ve spolupráci s Vámi uhlíkovou stopu Vaší obce, města a regionu. Poradíme Vám, jaká data jsou nezbytná pro výpočet uhlíkové stopy, kde je možné je získat, jak provést výpočet a nastíníme doporučení ke snížení uhlíkové stopy. 

Vzdělávání v oblasti změny klimatu, uhlíkové a ekologické stopy

Nabízíme možnost zajištění semináře, školení, workshopu či konference k tématům:

 • změna klimatu, uhlíková a ekologická stopa, metoda výpočtu uhlíkové stopy podle GHG Protocol  či ISO 14064
 • výkaznictví skleníkových plynů (GHG), legislativní požadavky, zahraniční a domácí zkušenosti
 • offsety skleníkových plynů