Nabídka v oblasti environmentálního reportingu

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při hodnocení vlivu podniku, organizace, samosprávy či úřadu na životní prostředí a další oblasti udržitelného rozvoje."

Pro firmy

ESG reporting a strategie udržitelnosti

Díky naší odbornosti v životním prostředí a udržitelnosti pojímáme blížící se ESG reporting nejen jako povinnost, ale současně i unikátní příležitost. Vytvořili jsme proto s CI3 a SUSTO silný, zkušený a současně variabilní tým odborníků. V konsorciu jsme spojili dlouholeté zkušenosti tří organizací v oblastech odpovědného podnikání, definování Vašich udržitelných strategií, výstupů environmentálního reportingu a stanovení uhlíkové stopy včetně klimatických opatření. Společně Vás v tématech, která jsou pro Vaše podnikání důležitá, provedeme celou problematikou ESG.

V současnosti je možné využít dostupný čas a prostor k předběhnutí konkurence díky dřívější implementaci nových povinností. Soustředíme se díky tomu společně na kvalitní definování a využití klíčových příležitostí nejen kvůli nutnosti zabývat se ESG. Je to výzva pro udržitelnost, která brzy bude předpokladem pro úspěšnou budoucnost podniku!

Pro regiony, města a obce

Environmentální reporty (zprávy o životním prostředí)

Chcete znát stav a vývoj životného prostředí Vašeho města, obce či regionu? Chcete mít srozumitelný avšak komplexní nástroj na informování občanů? 

  • Vytvoříme pro Vás digitální i tištěnou souhrnnou zprávu (ve stylu ročenky) o stavu životního prostředí. 
  • Provedeme detailní analýzu vašich webových stránek z hlediska obecných standardů a navrhneme směry jejich zlepšení.
  • Navrhneme a zakomponujeme do Vašich stránek efektivní systém prezentování dat o životním prostředí
  • Oslovíme občany vašeho města a vybereme s nimi pro ně nejdůležitější téma z hlediska životního prostředí a kvality života. 

Reference

  • Statutární město Přerov - analýza webových stránek z hlediska kvality obsahu sekce životní prostředí a návrh doporučení na jejich zlepšení
  • Statutátní město Opava - sestavení zprávy o ŽP, analýza a aktualizace webových stránek. 
  • Statutární město Jablonec nad Nisou - výběr témat ve spolupráci s veřejností pro sestavení zprávy o kvalitě života. 

Pracovníci CI2, o.p.s. se dále podíleli na tvorbě metodiky sestavení zpráv o životním prostředí měst v ČRzpráv o životním prostředí měst Svitavy, Vrchlabí, Dubí, Turnov, Moravská Třebová a ORP Krnovsko.