Nabídka v oblasti environmentálního reportingu

"Pomůžeme Vám najít efektivní řešení při hodnocení vlivu Vašeho města, Vaší organizace či úřadu na životní prostředí a další oblasti udržitelného rozvoje."

Nabízíme v oblasti

 Logo Zprávy o životním prostředí

Pro města, obce, regiony

Chcete znát stav a vývoj životného prostředí Vašeho města, obce či regionu? Chcete mít srozumitelný avšak komplexní nástroj na informování občanů? 

  • Vytvoříme pro Vás tištěnou souhrnnou zprávu (ve stylu ročenky) o stavu životního prostředí. 
  • Provedeme detailní analýzu vašich webových stránek z hlediska obecných standardů a navrhneme směry jejich zlepšení.
  • Navrhneme a zakomponujeme do Vašich stránek efektivní systém prezentování dat o životním prostředí
  • Oslovíme občany vašeho města a vybereme s nimi pro ně nejdůležitější téma z hlediska životního prostředí a kvality života. 

Reference

  • Statutární město Přerov - analýza webových stránek z hlediska kvality obsahu sekce životní prostředí a návrh doporučení na jejich zlepšení
  • Statutátní město Opava - sestavení zprávy o ŽP, analýza a aktualizace webových stránek. 
  • Statutární město Jablonec nad Nisou - výběr témat ve spolupráci s veřejností pro sestavení zprávy o kvalitě života. 

Pracovníci CI2, o.p.s. se dále podíleli na tvorbě metodiky sestavení zpráv o životním prostředí měst v ČRzpráv o životním prostředí měst Svitavy, Vrchlabí, Dubí, Turnov, Moravská Třebová a ORP Krnovsko.